Logo CC245Logo CC245

Avís legal i condicions d'ús

En compliment de la llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat amb Raó Social l’informa que és el titular d’aquesta pàgina web. A continuació, es detallen les dades de l’entitat:

Raó Social: CC245 ARQUITECTOS S.L.P.
CIF: B-63713051
Direcció: Carrer Muntaner 374-376,2º 2ª, 08006 Barcelona (Barcelona)
Telèfon: +34 93 240 50 10
E-mail: cc245@cc245arquitectos.com
El present avís legal regula l’ús del Lloc Web: www.cc245arquitectos.com/

Protecció de continguts

CC245ARQUITECTOS SLP es el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrials de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol merament enunciatiu, tots els elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web: marques, logotips, combinacions de colors, noms comercials, textos, imatges, gràfics, diagrames, vídeos, bases de dades, software, estructura, codis, etc.).

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat Intel·lectual i Industrial d’aquest Lloc Web. I, en cap cas, l’accés al lloc Web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari i sempre que es faci referència explícita a CC245 ARQUITECTOS SLP i a la seva titularitat. Aquests termes i condicions d’ús del Lloc Web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferent als aquí expressament previstos.

Tots els drets reservats. En virtut del disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la llei de Propietat Intel·lectual, queda totalment prohibit la seva total o parcial reproducció, distribució i/o comunicació del contingut d’aquest lloc web, amb finalitats comercials o lucratius en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol acte d’explotació del Lloc Web, sense l’autorització de CC245 ARQUITECTOS SLP.

Sense perjudici de tot l’esmentat anteriorment, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pot vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem que ens ho faci saber tant prest com es pugui.

Accés i ús dels usuaris

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc Web de conformitat amb les condicions, termes i polítiques vigents, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

S’autoritza a l’usuari visualitzar tots els elements del portal i inclús podrà imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en un disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quant, sigui únic i exclusivament per el seu us privat i personal. La reproducció, emmagatzematge y difusió del contingut web o qualsevol altre ús que tingui finalitat pública o comercial queda rotundament prohibida sense el previ consentiment per escrit del titular del Lloc Web i amb l’explícita referència a CC245 ARQUITECTOS SLP i a la seva titularitat.

L’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts del Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de CC245 ARQUITECTOS SLP, de la resta d’usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest Lloc Web o impedir la normal utilització o el fet de gaudir-ne per part dels usuaris.

Contingut web i enllaços

En aquest lloc web es poden utilitzar “links” o enllaços a pàgines web de tercers. CC245 ARQUITECTOS SLP no assumeix cap responsabilitat del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol pàgina web a la qual es pugui accedir des d’aquest lloc web. La presencia d’enllaços al lloc web de CC245 ARQUITECTOS SLP té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa un suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos, per la qual cosa l’usuari interessat accedeix sota la seva única responsabilitat.

No es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats que puguin causar d’anys o alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o en els fitxes dels usuaris d’aquest lloc web. En conseqüència, s’eximeix a CC245 ARQUITECTOS SLP, col·laboradors, socis, treballadors o representants de tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que puguin ocasionar tals elements descrits anteriorment als usuaris o a tercers.

Xarxes socials

CC245 ARQUITECTOS SLP pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores de les xarxes socials i/o interactuïn a través de qualsevol vindre o acció de connexió en les xarxes socials de les pàgines oficials de CC245 ARQUITECTOS SLP es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

CC245 ARQUITECTOS SLP tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis que CC245 ARQUITECTOS SLP ofereixi, així com qualsevol altre finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin..

CC245 ARQUITECTOS SLP es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional o internacional, que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, homòfobs, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública, la vida privada, la protecció del consumidor, els drets de propietat intel·lectual i industrial o que, segons la seva opinió, no resultin adequats per la seva publicació. No obstant, cal tenir en compte que CC245 ARQUITECTOS SLP no serà responsable de les opinions i comentaris publicats per els usuaris a través dels seus fòrums, xats, o altres eines o xarxes de participació.

Protecció de dades de caràcter personal

Tots aquells usuaris que facilitin les seves dades a través del lloc web tindran el dret d’accés, rectificació, suspensió, portabilitat, limitació del tractament i oposició al tractament de les seves dades tal com reconeix el Reglamento General de Protección de datos (679/2016), sense oposició alguna, així com el dret a revocar el consentiment prestat per cessió de les seves dades. Els drets mencionats podran ser exercits per escrit, en el domicili del titular del lloc web facilitat en l’apartat I d’aquest avís (Avís Legal).

Les dades de caràcter personal que s’obtinguin a través del Lloc Web, tindran la protecció necessària amb el fi d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Modificacions i dret d’exclusió

CC245 ARQUITECTOS SLP es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar sense previ avís qualsevol informació, contingut o enllaç que apareix al seu Lloc Web, així com, la forma que aquests apareixen presentats o localitzats.

CC245 ARQUITECTOS SLP es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o serveis oferts sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que no compleixin les presentes Condicions Generals d’ús.

Modificació dels Termes i Condicions d’Ús, Política de privacitat i de Protecció de Dades

CC245 ARQUITECTOS SLP es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials això com a les modificacions o pràctiques de al indústria, amb l’obligació per part de l’usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar l’existència de canvis, prenent com a referència la data de l’última actualització.

La vigència de les citades condicions, termes i polítiques aniran en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que, degudament publicades, siguin modificades per unes altres.

Legislació i jurisdicció

Les relacions entre CC245 ARQUITECTOS SLP i l’usuari es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà a jutjats i tribunals.

cross